Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

2019-10-23 18:39 来源:m5彩票

Netflix拍摄的由知名游戏改编的真人电视剧《巫师》,近日现场拍摄的画面遭曝光,《巫师》电视剧预计与年内播出。

Netflix拍摄的由知名游戏改编的真人电视剧《巫师》,近日现场拍摄的画面遭曝光,部分照片还登上了Canarias7的报纸。目前只有真人拍摄,尚未加入后期特效,因此无法对《电视剧》的品质做出评判,《巫师》电视剧预计与年内播出。

Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

Netflix《巫师》电视剧拍摄现场照片曝光

版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源
分享到:0